Lees onze privacy verklaring

Bescherming klantgegevens 

Optimale discreetheid

In het kader van de privacy van onze klanten staat Easychalets garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot alle persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoensnormen zullen door ons te allen tijde nageleefd worden. Dit privacy reglement is opgesteld zoals dat is voorgeschreven door de Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Geïnteresseerden kunnen dit privacy reglement toetsen op de wet door op onderstaande link te klikken: AVG.

Welke informatie wordt verzameld?

Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadressen, voorkeur of de klant door ons wel of niet op de hoogte wil worden gehouden;
Boekings-, bestellings- en reserveringsgegevens: (gegevens over de accommodatie (type, aantal sterren, plaats, land & regio), aangeschafte of bestelde artikelen, aantal personen, aantal huisdieren, aankomst- en vertrekdata, eventuele extra wensen, datum en tijdstip van de boeking, boekingsbedragen en overige prijzen, wijze van betaling, bestelling en reserveren);

Creditcardgegevens: (zie ook hieronder !): creditcardnummer, organisatie, CVC-code, vervaldatum, tenaamstelling op de card (deze gegevens slaan wij niet op en worden uitsluitend gebruikt om een betaling of reservering te kunnen realiseren !);
Klantcontactgegevens: registratie van vragen, klachten, suggesties, e.d. middels brieven, telefoon en email;
Bezoekersstatistieken: aantal (unieke) bezoekers, aantal bezochte pagina′s, etc.. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet naar personen te herleiden;
Internetgegevens: type webbrowser, gebruikt systeem, schermresolutie, IP adres (in voorkomende gevallen);

Waarom worden deze gegevens opgeslagen?

Contactgegevens: worden gebruikt om boekingen, reserveringen of bestellingen te kunnen uitvoeren en om desgewenst contact met de klant te kunnen opnemen.
Boekings-, bestellings- en reserveringsgegevens: zijn uiteraard noodzakelijk om de gewenste dienstverlening aan de klant te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn deze gegevens bruikbaar voor marketingdoeleinden en is Easychalets beter en gerichter in staat aanbiedingen te doen of het productaanbod uit te breiden.
Creditcardgegevens: slaan wij nooit op. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een betaling of reservering te kunnen realiseren.
Klantcontactgegevens: worden geregistreerd om onze klanten beter van dienst te zijn zodat een klant er bij vragen, klachten of aan ons gedane suggesties niet verloren gaan en de klant er zeker van kan zijn dat onze medewerkers hem of haar accuraat te woord kunnen staan wanneer er aan een vorig contact wordt gerefereerd.
Bezoekersstatistieken: zijn anoniem en wij zullen deze gebruiken om verbeteringen aan te brengen aan de website.
Internetgegevens: worden gebruikt om te zien of onze webtechnologie aansluit bij de mogelijkheden van de gebruikers. Het IP adres wordt niet opgeslagen maar kan in voorkomende gevallen wel getraceerd worden als wij oneigenlijk gebruik van de Easychalets website constateren.
Enquêtegegevens: worden door ons uitsluitend gebruikt om onze eigen dienstverlening te verbeteren. Wij stellen marktonderzoekgegevens van een respondent niet ter beschikking aan derden.

Hoe wordt omgegaan met mijn creditcard gegevens?

Creditcardgegevens dienen uitsluitend ter reservering van een bepaalde accommodatie of ter betaling indien dit gewenst wordt door de klant. Als een klant zijn creditcard gegevens aan ons doorgeeft slaan wij deze gegevens niet op maar worden deze (beveiligd) doorgegeven aan de partner die de reservering in behandeling neemt.

Hoe houd ik controle over mijn gegevens?

Een klant kan te allen tijde verzoeken om inzage in zijn persoonlijke gegevens. Een verzoek hiertoe kan gemaild worden naar info@easychalets.nl onder vermelding van ′inzage persoonsgegevens′.

Als persoonsgegevens niet correct zijn, zal Easychalets deze op verzoek van de klant wijzigen. Klanten kunnen ook altijd een verzoek indienen tot verwijdering van zijn persoonsgegevens. Dit kan ook via het bovengenoemde emailadres onder vermelding van ′verwijdering persoonsgegevens′. Easychalets zal de gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen mits dit niet strijdig is met de belangen van Easychalets of een van haar partners (b.v. in geval van een nog openstaande betaling).

Wie hebben toegang tot mijn gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Easychalets zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.

Kunnen anderen aan mijn gegevens komen?

Easychalets zal klantinformatie nooit ter beschikking stellen aan derden voor een commercieel of enig ander doel dan het realiseren van een boeking, reservering of aanschaf via Easychalets. Easychalets werkt voor de verhuur van accommodaties en de aanschaf van producten samen met een aantal solide partners. Easychalets heeft contractueel vastgelegd dat ook onze partners klantinformatie die zij via ons ontvangen nooit langer dan voor een boeking of aanschaf noodzakelijk is, mogen opslaan of gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. En in geen enkel geval klantinformatie mogen doorgeven aan derden anders dan de eigenaren van de door klanten gekozen accommodaties die deze gegevens nodig hebben ter identificatie van de huurder. Indien klanten onverhoopt toch direct aangesproken worden met aanbiedingen van partners verzoeken wij hiervan bij Easychalets melding te maken zodat wij hierop actie kunnen ondernemen.

Wanneer ontvang ik informatie van Easychalets?

Nadat een klant een boeking of reservering heeft gedaan, ontvangt hij van Easychalets een bevestigingsemail met een klantnummer en de boekingsgegevens. Hierna kan de partner die de afwikkeling van de boeking verzorgt nog aanvullende informatie omtrent betalingen, vouchers e.d. sturen.

Omdat Easychalets graag wil weten of klanten tevreden zijn met haar dienstverlening kan zij na terugkeer een korte vragenlijst sturen waarop klanten hun opmerkingen kunnen opgeven. Indien klanten geen interesse hebben in dergelijke vragen kunnen zij dit aangeven zodat zij hiervan in de toekomst uitgesloten worden.

Veranderingen in het privacy reglement?

Indien Easychalets (van rechtswege of anderszins) wijzigingen moeten aanbrengen in ons privacy reglement die betrekking hebben op het gebruik van klantgegevens, zullen wij klanten vooraf op de hoogte stellen van deze veranderingen. Reeds verzamelde informatie blijft voor onze klanten altijd onder de bescherming en tegen de condities van het privacy reglement waaronder deze aan ons is verstrekt. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende dit Privacy reglement kunnen deze aan ons kenbaar gemaakt worden via info@easychalets.nl. onder vermelding van ′vraag over privacy reglement′.

Cookiebeleid

De website van Easychalets maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de internet browser op je computer geplaatst. Blokkeren van cookies via je browser

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren, of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Easychalets je naar het "help" menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.